IX Rajd Rowerowy za nami

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach oraz Miasto Siedlce było organizatorem IX Rajdu Rowerowego turystyczno – integracyjnego, który w tym roku odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego. Patronat nad Rajdem objął Prezydent Miasta Siedlce pan Andrzej Sitnik. W rajdzie, który odbył się w dniu 16 września uczestniczyli uczniowie dwunastu siedleckich szkół podstawowych i średnich z terenu Miasta Siedlce. Uczestnicy rajdu w eskorcie Policji przejechali rowerami trasę z Siedlec przez Chodów do leśniczówki Koła Łowieckiego Podlasie w Balach. Tutaj uczniowie wysłuchali prelekcji myśliwego z Koła Łowieckiego „Podlasie” pana Bogdana Perycza oraz leśniczego pana Stanisława Kawy o historii i idei łowiectwa w Polsce. Pamiątkowe upominki dla uczestników w postaci elementów odblaskowych i świetlnych przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, za co serdecznie dziękujemy. Pomysłodawcą oraz organizatorem przedsięwzięcia był nauczyciel pan Andrzej Wojtowicz. Dziękujemy za pomoc, wsparcie i uczestnictwo: Miastu Siedlce, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach, Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach, Kołu Łowieckiemu Podlasie, Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach oraz wszystkim dyrektorom, nauczycielom i młodzieży uczestniczącej w rajdzie.

Skip to content