14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w CKiS odbyła się uroczystość miejska, na której zostały wręczone dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom Nagrody Prezydenta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody z rąk Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika odebrało 82 osoby. Szczególne gratulacje należą się nauczycielom z naszej szkoły, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Prezydentap. Jolanta Hardej, p. Dorota Kępa, p. Katarzyna Manuszewska.
Tradycją jest, że w tym dniu wyróżniający się nauczyciele otrzymują odznaczenia, medale i nagrody. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała p. Małgorzata Rudnicka, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę odebrały – p. Ewa Jurzyk-Niedziółka i p. Dorota Kępa. Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni – p. Katarzyna Manuszewska i p. Ireneusz Dyć.
Szczególne gratulacje należą się p. Andrzejowi Wojtowiczowi, który został uhonorowany Nagrodą Kuratora.
Wyrazem uznania sukcesów i osiągnięć oraz podziękowaniem za włożony wkład pracy i zaangażowanie są Nagrody Dyrektora. Nagrodę otrzymali: p. Urszula Borkowska, p. Patrycja Cabaj, p. Jadwiga Chomacka, p. Paulina Hardej, p. Ewa Jurzyk-Niedziółka, p. Agnieszka Karpińska, p. Karolina Klimczyk, p. Dorota Kondraciuk, p. Joanna Mendza, p. Monika Ostojska, p. Weronika Paczuska, p. Beata Pniewska, p. Małgorzata Ponikowska, p. Ewa Sławińska, p. Aneta Tomaszewska, p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska.
Nagrodę Dyrektora otrzymali również wyróżniający się pracownicy administracji i obsługi szkoły.

Wszystkim nagrodzony serdecznie gratulujemy.

Fot. Aga Król, Prezydent nagrodził nauczycieli, (dostęp: 17.10.2021 r.), https://www.tygodniksiedlecki.com/g63001-prezydent…

Skip to content