Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

Uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 nie kupują podręczników. Szkoła zapewni uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej MEN i innych funduszy. Podręczniki nie będą własnością ucznia. Uczniowie na początku roku szkolnego wypożyczą książki i będą z nich korzystać przez cały rok szkolny, a następnie będą zobowiązani zwrócić je do biblioteki szkolnej.

Rodzice uczniów wszystkich klas kupują podręczniki, karty pracy/zeszyty ćwiczeń do religii we własnym zakresie.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023 dostępny tutaj dla klasy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (w niektórych przypadkach rodzice muszą zakupić podręcznik/ćwiczenia).

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2023/2024 dostępny jest TUTAJ

Skip to content