Trening ewakuacji w SP nr 1

W dniu 15 września 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach odbyły się ćwiczenia w ewakuacji dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników. W ćwiczeniach uczestniczyły również służby Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.  O godzinie 10,00 Pani Dyrektor Magdalena Olszewska – Silna,  przez szkolny radiowęzeł ogłosiła natychmiastowe opuszczenie pomieszczeń szkoły, a następnie usłyszeliśmy ciągły, jednominutowy dźwięk szkolnego dzwonka. Po tym sygnale w miejscu koncentracji na boisku  zgromadzili się wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy obsługi i administracji. Ewakuacja odbyła się zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. Należy wyróżnić doskonałe przygotowanie i zaangażowanie nauczycieli, którzy bezpiecznie i szybko wyprowadzili uczniów z miejsca zagrożenia.

Po zakończeniu treningu ewakuacji starsi uczniowie udali się wraz z nauczycielami do pracowni szkolnych, a młodsze dzieci zostały pod opieką strażaków na zajęciach edukacyjnych. Strażacy pokazali i omówili podstawowe wyposażenie samochodu strażackiego oraz uczniowie wzięli udział w  ćwiczeniach pierwszej pomocy.

W treningu ewakuacji uczestniczyło 319 uczniów, 49 nauczycieli i pracowników obsługi oraz 6 pracowników firmy remontowej zewnętrznej.  Celem przeprowadzenia ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkoły. Z działań ratowniczych wyciągnięto wnioski, aby w przyszłości współdziałanie służb i kadry kierowniczej szkoły było jeszcze bardziej efektywne.

Tekst: Andrzej Wojtowicz

Skip to content