Olimpiada Matematyczna Juniorów

Zapraszamy uczniów kl. VI -VIII do udziału w Olimpiadzie  Matematycznej Juniorów.

Są  to bezpłatne zawody trójstopniowe.

I. Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

1.Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przesłaniu odpowiednio zredagowanych rozwiązań (samodzielnie lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora).  Zadania do pobrania znajdują się tutaj: https://omj.edu.pl/zadania

Olimpiada Matematyczna Juniorów W poniższych tabelach znajdują się treści wszystkich zadań konkursowych dotychczasowych edycji Olimpiady. Niektóre z nich zostały zaopatrzone w szkice rozwiązań.omj.edu.pl

2.Część testowa odbędzie się w szkole 29 września 2022r, będzie trwała 75-minut, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach.

II. Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych.

Szczegóły i zapisy u nauczycieli matematyki.

Skip to content