Egzamin ósmoklasisty 2024

W dniach 14, 15, 16 maja 2024 roku zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty wg harmonogramu:

z języka polskiego 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 180 minut)

z matematyki 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9.00 – 100 minut (możliwość wydłużenia do 150 minut)

z języka obcego nowożytnego 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)

Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły w dniach egzaminów najpóźniej na 8.30. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, długopisy z czarnym wkładem. Nie wnoszą do sal telefonów komórkowych. Obowiązuje strój galowy.

W dniach egzaminów nie będą wydawane obiady.

Informacje o egzaminach znajdują się na naszej stronie w zakładce INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW (klik)

Uczniowie pozostałych klas mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku. (klik)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 (klik)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku. (klik)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024. (klik)

Skip to content