Żywe lekcje historii w Archiwum Państwowym w Siedlcach

21 września klasy czwarte, pod opieką p. Agnieszki Karpińskiej i p. Magdaleny Matyszczak uczestniczyły w lekcji historii, prowadzonej przez archiwistkę p. Beatę Troć. Zajęcia dotyczyły podziału i rodzajów źródeł historycznych. Uczniowie mieli okazję obejrzeć niektóre zbiory archiwalne z XVIII i XIX wieku. Oglądali też kroniki szkolne z siedleckich i podsiedleckich szkół z lat 80- tych i 90- tych XX wieku. Najciekawszym jednak punktem zajęć, okazała się wizyta w pracowni konserwacji i naprawy archiwaliów. Uczniowie zobaczyli w jaki sposób naprawia się zniszczone dokumenty. Mieli również okazję sami spróbować je wyczyścić. Wizyta w archiwum rozbudziła wśród czwartaków nie tylko zainteresowanie historią, ale również źródłami historycznymi, na podstawie których się ją bada.

Skip to content