Z wizytą w kenijskich szkołach

Kenia: region Afryki Wschodniej, nad Oceanem Indyjskim;
liczba mieszkańców:42 miliony;
stolica: Nairobi (3 mln ludności, położenie 1700 m n.p.m).
Na kontynencie afrykańskim funkcjonują 54 państwa, które różnią się od siebie pod względem społecznym, finansowym i gospodarczym, tak jak różne są kraje Europy np.Szwecja i Hiszpania.
System oświatowy w Kenii jest bardzo podobny do systemu polskiego przed wprowadzeniem ostatniej reformy edukacji (8-4-4). szkoła podstawowa trwa 8 lat, szkoła średnia 4 lata i studia 4 lata (mogą więcej).
Rok szkolny podzielony jest na trymestry (3 x  po 3 miesiące, z przerwami w porze deszczowej i upalnej) i kończy się sprawdzianem ze wszystkich przedmiotów. Szkoła podstawowa i średnia kończą się egzaminem, tak ja u nas. W kenijskich szkołach obowiązują mundurki. Od klasy czwartej uczniowie w Kenii uczą się języka angielskiego i suahili.
Obecnie (od 2003 roku) szkolnictwo na poziomie podstawowym jest bezpłatne i obowiązkowe. Od 2008 roku zmiany te wprowadzane są do szkolnictwa średniego.
W Kenii funkcjonują Szkoły Publiczne, Szkoły Prywatne i Szkoły Nieformalne (w slumsach, finansowane głownie przez darczyńców). Jeśli uczeń nie ma zeszytu, ołówka czy mundurka – nie może chodzić do szkoły.

Więcej informacji – już wkrótce!
B. Prachnio

Skip to content