Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce

zdjęcie ze strony www.siedlce.pl

Dnia 15 kwietnia 2016 roku w ratuszu prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski wręczył 81 uczniom stypendia I stopnia. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział: przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka, szef Komisji Oświaty Rady Miasta Arkadiusz Mazurkiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce Sławomir Kurpiewski, rodzice, nauczyciele, wychowawcy oraz dziadkowie stypendystów. Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione dla wspierania uczniów zdolnych, którzy mają wysoką średnią ocen w szkole oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub rekreacyjno – sportowymi.
Z przyjemnością informujemy, że stypendium I stopnia otrzymały trzy uczennice naszego gimnazjum: Kinga Mańkowska, Nikola Maria Narojek, Aleksandra Wysokińska.
Stypendystkom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content