Dzień Komisji Edukacji Narodowej

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” – Eliza Orzeszkowa

Dnia 13 października odbyła się w naszym gimnazjum uroczysta akademia z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Święto Szkoły rozpoczęło się Mszą święta w kościele pw. św. Stanisława, w której wzięła udział cała społeczność szkolna.  Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie kontynuowano uroczystość. Na sali zgromadziły się delegacje klas, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Na akademii gościliśmy przewodniczącą Rady Rodziców, p. Ewę Łyś i zastępcę przewodniczącej, p. Iwonę Wysokińską oraz przedstawicieli Siedleckiej Grupy Literackiej WITRAŻ, p. Barbarę Maksymiuk i p. Krzysztofa Tomaszewskiego.
Dyrektor szkoły, pani Magdalena Olszewska-Silna podziękowała nauczycielom za codzienną sumienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia. Zwróciła się do nauczycieli słowami: „Wasz trud i zaangażowanie są nieocenione. Słowa wdzięczności, które kieruję do Was, niech będą wyrazem mojego szacunku dla Waszej pracy. Życzę pogody ducha, wytrwałości i uporu w realizacji celów tych zawodowych i tych prywatnych oraz spełnienia wszystkich marzeń. Życzę wsparcia i akceptacji ze strony rodziców, szacunku i uznania ze strony wychowanków i zadowolenia z każdej chwili bycia nauczycielem” Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Ewa Łyś również złożyła serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom. Aleksandra Wysokińska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyła życzenia w imieniu uczniów gimnazjum.
Następnie odbyła się część artystyczna, w czasie której uczniowie przybliżyli fakty związane z Patronem Szkoły czyli Komisją Edukacji Narodowej.  Została ona powołana w czasach oświecenia uchwałą sejmową 14 października 1773 roku. Powierzono jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa. Członkami Komisji zostali najwybitniejsi ludzie tej epoki: Michał Poniatowski –  brat ostatniego króla, Andrzej Zamojski, Andrzej Czartoryski, Ignacy Potocki oraz wielu innych. Byli to ludzie wykształceni, przekonani o konieczności dokonania zmian i przeprowadzenia reformy szkolnictwa. Komisja, słusznie nazwana pierwszym na świecie ministerstwem oświaty, przeprowadziła trudne dzieło zeświecczenia szkolnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o program nauczania. Położyła duży nacisk na nauki ścisłe, na opanowanie języka, historii i geografii narodowej, ograniczając łacinę i usuwając teologię. Dla ukształtowania postawy obywatelskiej wprowadzono „naukę moralną”, rodzaj świeckiej etyki.
Tradycją stało się już, że w tym dniu wyróżniający się nauczyciele otrzymują odznaczenia, medale i nagrody. Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały odznaczone: p. Julita Byczyńska-Kozioł, p. Edyta Ilczuk, p. Agnieszka Karpińska, p. Weronika Paczuska. Szczególne gratulacje należą się nauczycielom, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce – p. Bogumiła Panufnik i p. Beata Pniewska.
Nagrody Dyrektora Szkoły są wyrazem uznania sukcesów i osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, są podziękowaniem za włożony wkład pracy, zaangażowanie, twórczą i aktywną postawę. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymało 15 wyróżniających się nauczycieli: p. Jolanta Batok, p. Julita Byczyńska-Kozioł, p. Jadwiga Chomacka, p. Ireneusz Dyć, p. Mirosław Filimoniuk, p. Edyta Ilczuk, p. Agnieszka Karpińska, p. Katarzyna Manuszewska, Elwira Markowska, p. Anna Nowak, p. Małgorzata Ponikowska, p. Sławomir Strus, p. Aneta Tomaszewska, p. Monika Walęcka, p. Izabela Wiśniewska-Mróz.
Rozstrzygnięto plebiscyt na najsympatyczniejszego nauczyciela gimnazjum. Po raz kolejny została nim p. Beata Pniewska, nauczycielka języka polskiego. Wręczono nagrody uczniom, którzy napisali  najciekawsze  listy do nauczycieli. Po części oficjalnej recytatorzy zaprezentowali wiersze o szkole i nauczycielach, które powstały podczas warsztatów poetyckich, w których uczestniczyły klasy: 3a, 3e, 3d, 3c.  Humorystycznym akcentem była scenka w wykonaniu uczniów klasy IIIf i Ib. Uroczystości towarzyszyły piosenki w wykonaniu szkolnego chóru oraz solistki, Katarzyny Chazan z kl. Ib przy akompaniamencie Jakuba Uziębły. Akademię prowadzili: Magdalena Karpińska i Jakub Omelańczuk z klasy IIIa. Uroczystość przygotowały p. Małgorzata Jaroszczyk i p. Agnieszka Karpińska. Dekorację wykonała p. Bożena Prachnio. Nad nagłośnieniem czuwał p. Andrzej Wojtowicz i uczniowie z klasy IIIf. Dokumentacja fotograficzna, p. Monika Walęcka.

Skip to content