35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

stanwoj13 grudnia obchodzimy 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce- jednego z najboleśniejszych wydarzeń współczesnej polskiej historii.
Został on wprowadzony nocą 12/13 grudnia 1981r. Głównym powodem jego ogłoszenia przez komunistyczne władze, było powstrzymanie niezadowolonego społeczeństwa, które domagało się wprowadzenia reform i zmiany ustroju. Stan wojenny polegał głównie na ograniczeniu obywatelskich praw. Jego wprowadzenie zostało potwierdzone wydanym przez Radę Państwa dekretem, co było niezgodne z konstytucją .
Plany wprowadzenia stanu wojennego były opracowywane już od sierpnia 1980r. Władza obawiała się, że działacze „Solidarności” będą chcieli przejąć władzę. W Polsce doszło również do załamania gospodarki, a nad krajem zawisła groźba radzieckiej interwencji. Władzę po ogłoszeniu stanu wojennego przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W kraju wprowadzono godzinę milicyjną, która obowiązywała do 05.1982r. oraz ograniczono działalność związków zawodowych i innych organizacji społecznych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność” został rozwiązany.
Wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się po kraju, zakazano bez pozwolenia zmieniać miejsce pobytu, a gospodarka została podporządkowana celom militarnym. Obowiązywała także cenzura. Ponad 10 tys. osób zostało internowanych i aresztowanych.
Wiosną 1982r. powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna , którą utworzyli pozostający na wolności działacze „Solidarności”.  Zajęła się ona organizacjami nielegalnych demonstracji m.in. w Gdańsku, Warszawie i Krakowie oraz strajków robotniczych w zakładach pracy. Te nielegalne wystąpienia często były brutalnie tłumione przez ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej). W pamięci najbardziej zapadła krwawa pacyfikacja kopalni „Wujek” w Katowicach w grudniu 1981r., gdzie śmierć poniosło dziewięciu górników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Osoby biorące udział w demonstracjach, opozycjoniści i działacze „Solidarności” byli szykanowani, zniesławiani . Służby Bezpieczeństwa weryfikowały sędziów, nauczycieli, osoby związane z mediami.
Społeczeństwo było niezadowolone z działań prowadzonych przez władze. Bojkotowano instytucje, które podlegały władzy, a dla przeciwwagi zakładano podziemne wydawnictwa. Swoją działalność rozpoczęło też radio „Solidarność”.
Duchowieństwo zaangażowało się w niesienie pomocy poszkodowanym przez państwo. Opozycjoniści byli wspierani przez organizacje międzynarodowe oraz związki zawodowe z innych państw.
31 grudnia 1982r. władze w związku z regresem w gospodarce i presją międzynarodową, zawiesiły stan wojenny, który 22 lipca 1983r. został całkowicie zniesiony.
35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest doskonałą okazją do oddania hołdu tym wszystkim Polakom, którym tamte wydarzenia przyniosły ból i cierpienie. Pamiętamy o tych, którzy stanęli w obronie ideałów. Ich postawa przekonuje nas, ale i przyszłe pokolenia, że przemoc jest bezradna wobec pragnienia wolności.

Skip to content