Opłaty

Informacje na temat obiadów szkolnych – PAŹDZIERNIK 2023

Wpłaty przelewowe za obiady dokonujemy od 21.09.2023 r. do 29.09.2023 r. (w tytule przelewu proszę zamieszczać imię, nazwisko i klasę dziecka). Opłata za obiady bez dnia 13.10.2023r.

Przelewy, które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek, z którego zostały przelane. Klasy IV – VIII proszone są o odbiór abonamentu obiadowego od intendentki po dokonaniu wpłaty z potwierdzeniem przelewu. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat i odpisów udzielane są przez – intendentkę tel. 25 794 35 07

Należność za obiady za miesiąc październik 2023 r. wynosi:

Uczeń – 21 dni x 5,00 = 105,00

Nauczyciel – 21 x 8,00 = 168,00

Ogłoszenie

    Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2022 z dnia 19.08.2022 r. informuje się, iż od miesiąca września 2023 r. opłata za jeden obiad wynosi :

     – dla ucznia 5,00 (pięć złotych)

     – dla pracownika 8,00 (osiem złotych)

Do pobrania – Karta zgłoszenia ucznia na obiady [plik Word], [plik pdf]

Opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Konarskiego 5/7
08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: 54 1050 1953 1000 0023 5335 5387

Wpłat przelewem dokonujemy w dniach  wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

Proszę o niedokonywanie wpłat na ubezpieczenie i radę rodziców konto służy wyłącznie do wpłat za obiady.

Zasady opłat przelewem :

 1. Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca objęty abonamentem (nie dotyczy wpłat za miesiąc styczeń);
 2. Przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić
  telefonicznie ilość odpisów (tel. 25 794 35 07) lub (tel. 25 794 35 25)
 3. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwiska dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 4. JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE WZÓR OPISU PRZELEWU.
  Jan Kowalski, 3a, wrzesień bez 4,9
  odpłatność za jeden obiad wynosi 5zł
 5. Abonamenty obiadowe  będą wydawane uczniom u p. intendentki lub wychowawcy klasy po przedstawieniu dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego).
 6. W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić do godziny 8:00 do Pani intendentki pod numer: (tel. 25 794 35 07)
 7. Niezgłoszenie do godziny 8:00 rezygnacji z obiadu danego dnia skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia.
 8. Na tablicy ogłoszeń przy jadłospisie zamieszczamy informacje o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.
 

Skip to content