Opłaty

Proszę o niedokonywanie wpłat za miesiąc kwiecień.
Drodzy Rodzice!
Szkoła Podstawowa Nr 1 im.KEN
ul. Konarskiego 5/7
08-110 Siedlce
Nr konta: 54 1050 1953 1000 0023 5335 5387
ING Bank Śląski
Na wyżej podane konto bankowe nie należy dokonywać wpłat na Radę Rodziców, konto to służy tylko do wpłat za obiady.
Wpłat przelewowych należy dokonywać do 30 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który dokonujemy wpłaty.
Zasady dokonywania przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię i nazwisko dziecka, klasa. Opłata za miesiąc xxx, rok xxxx.
Kwota za obiady w miesiącu xxx: ilość dni x 4,00 zł.
Jeśli dziecko nie będzie korzystało ze wszystkich obiadów w danym miesiącu należy wpisać w tytule przelewu :
Imię i nazwisko dziecka, klasa. Opłata za miesiąc xxx, rok xxxx bez dni np. 10 i 21
Kwota za obiady w miesiącu xxx: ilość dni x 4,00 zł.
Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie.
Wpłaty za obiady gotówką obowiązują na dotychczasowych zasadach w terminie do 5 dnia danego miesiąca.
Po odbiór abonamentu uczniowie bądź rodzice zgłaszają się w godz. 7.30- 12.00 do intendenta z  potwierdzeniem przelewu.
Przy wpłatach przelewem nie ma możliwości dokonywania odpisów za poprzedni miesiąc (odpisów można dokonywać tylko przy wpłacie gotówkowej u Pani intendentki). Warunkiem odpisu w przyszłym miesiącu jest zgłoszenie telefoniczne danego dnia do godziny 8- ej nieobecności ucznia w szkole.
Cena pełnego abonamentu za dany miesiąc będzie podawana na stronie szkoły i tablicy ogłoszeń.
Kontakt telefoniczny – intendent: 25 794 35 07
Kontakt telefoniczny – kuchnia: 25 794 35 25