Opłaty

Karta zgłoszenia dziecka na obiady (tutaj)
Informacje na temat obiadów szkolnych
Cena obiadów na m-c wrzesień wynosi:
18 obiadów x 4 zł = 72,00 zł
Cena obiadów dla nauczycieli wynosi :
18 obiadów x 8 zł = 144,00 zł
 • Obiady wydawane będą od 07.09.2020r.
 • Rodzice uczniów, którzy wykupili abonament obiadowy na m-c marzec i zadeklarowali przeniesienie nadpłaty mają do zapłaty za m-c wrzesień 24,00 zł:
 • tj., odliczenie za 12 dni marca x 4 zł = 48,00 zł
 • W przypadku pytań o wysokość nadpłaty za niewykorzystane obiady w m-cu marcu prosimy  kontakt telefoniczny (25 794 35 07).
UWAGA
 • W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy.
            Szkoła Podstawowa nr 1w Siedlcach
            ul. Konarskiego 5/7
           08-110 Siedlce
    ING BANK ŚLĄSKI: 54 1050 1953 1000 0023 5335 5387
Wpłat przelewem dokonujemy w dniach 25-31 sierpnia, wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.
          Zasady opłat przelewem :
 • – przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca objęty abonamentem (nie dotyczy wpłat za miesiąc styczeń);
 • – przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów (tel. 25 794 35 07);
 • – w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwiska dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 • JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE WZÓR OPISU PRZELEWU.
 • Jan Kowalski, 3a, wrzesień bez 4,9
 • odpłatność za jeden obiad wynosi 4zł
 • Abonamenty obiadowe  będą wydawane uczniom u p. intendentki lub wychowawcy klasy po przedstawieniu dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego).
 • W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić do godziny 8:00 do Pani intendentki pod numer: 25 794 35 07.
 • Nie zgłoszenie do godziny 8:00 rezygnacji z obiadu danego dnia skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia.
 • Na tablicy ogłoszeń przy jadłospisie zamieszczamy informacje o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.