Opłaty

Karta zgłoszenia dziecka na obiady (tutaj)
Informacje na temat obiadów szkolnych
 
Cena obiadów na m-c wrzesień wynosi:
21 obiadów x 4 zł = 84,00 zł
Cena obiadów dla nauczycieli wynosi :
21 obiadów x 8 zł = 168,00 zł
UWAGA
opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy.
Szkoła Podstawowa nr 1w Siedlcach
ul. Konarskiego 5/7
08-110 Siedlce
ING BANK ŚLĄSKI: 54 1050 1953 1000 0023 5335 5387
Wpłat przelewem dokonujemy w dniach 25.08.2021 – 31.08.2021 wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.
Proszę o niedokonywanie wpłat na ubezpieczenie i radę rodziców konto służy wyłącznie do wpłat za obiady.
Zasady opłat przelewem :
 1. Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca objęty abonamentem (nie dotyczy wpłat za miesiąc styczeń);
 2. Przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów (tel. 25 794 35 07) lub (tel. 25 794 35 25)
 3. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwiska dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 4. JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE WZÓR OPISU PRZELEWU.
  Jan Kowalski, 3a, wrzesień bez 4,9
  odpłatność za jeden obiad wynosi 4zł
 5. Abonamenty obiadowe  będą wydawane uczniom u p. intendentki lub wychowawcy klasy po przedstawieniu dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego).
 6. W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić do godziny 8:00 do Pani intendentki pod numer: 25 794 35 07.
 7. Niezgłoszenie do godziny 8:00 rezygnacji z obiadu danego dnia skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia.
 8. Na tablicy ogłoszeń przy jadłospisie zamieszczamy informacje o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.