Opłaty

Zmiana ceny obiadu od 1 lutego 2024 roku

Informuję, że wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 25.01.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednego obiadu wydawanego w stołówce szkolnej w SP nr 1 w Siedlcach. Po uzyskania zgody organu prowadzącego od 1 lutego 2024 r. opłata za jeden obiad wynosi:

 • dla ucznia 6,00 zł
 • dla nauczyciela 10,00

Dyrektor Szkoły

Wpłaty przelewowe za obiady dokonujemy od 22.04.2024 r. do 30.04.2024 r. (w tytule przelewu proszę zamieszczać imię, nazwisko i klasę dziecka). Przelewy, które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek, z którego zostały przelane. Klasy IV – VIII proszone są o odbiór abonamentu obiadowego od intendentki po dokonaniu wpłaty z potwierdzeniem przelewu. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat i odpisów udzielane są przez – intendentkę tel. 25 794 35 07

Należność za obiady za miesiąc maj 2024 r. wynosi:

Uczeń – 15 dni x 6,00 = 90,00

Nauczyciel – 15 x 10,00 = 150,00

 

Do pobrania – Karta zgłoszenia ucznia na obiady [plik Word], [plik pdf]

Opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Konarskiego 5/7
08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: 54 1050 1953 1000 0023 5335 5387

Wpłat przelewem dokonujemy w dniach  wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

Proszę o niedokonywanie wpłat na ubezpieczenie i radę rodziców konto służy wyłącznie do wpłat za obiady.

Zasady opłat przelewem :

 1. Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca objęty abonamentem (nie dotyczy wpłat za miesiąc styczeń);
 2. Przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić
  telefonicznie ilość odpisów (tel. 25 794 35 07) lub (tel. 25 794 35 25)
 3. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwiska dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 4. JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE WZÓR OPISU PRZELEWU.
  Jan Kowalski, 3a, wrzesień bez 4,9
  odpłatność za jeden obiad wynosi 5zł
 5. Abonamenty obiadowe  będą wydawane uczniom u p. intendentki lub wychowawcy klasy po przedstawieniu dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego).
 6. W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić do godziny 8:00 do Pani intendentki pod numer: (tel. 25 794 35 07)
 7. Niezgłoszenie do godziny 8:00 rezygnacji z obiadu danego dnia skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia.
 8. Na tablicy ogłoszeń przy jadłospisie zamieszczamy informacje o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.
 

Skip to content