Konkursy przedmiotowe

Rok szkolny 2021/2022
Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021/2022.
Informujemy, że na stronie MSCDN znajdują się projekty programów merytorycznych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022. . Sprawdź tutaj.
Rok szkolny 2020/2021
Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021.
Informujemy, że na stronie MSCDN znajduje się już regulamin i harmonogram konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021. Sprawdź tutaj.
Dostępne są też programy merytoryczne konkursów. Sprawdź tutaj.
Rok szkolny 2019/2020
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Mazowiecki Kurator Oświaty zlecił przeprowadzenie konkursów Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dostępne są tutaj. Regulamin i harmonogram dostępny jest tutaj.
Rok szkolny 2018/2019
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Mazowiecki Kurator Oświaty zlecił przeprowadzenie konkursów Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Regulaminy, harmonogram, programy merytoryczne konkursów są dostępne na stronie MSCDN oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Rok szkolny 2017/2018
konkursy MKO 2017/2018: Informujemy, że programy merytoryczne konkursów przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 znajdują się na stronie https://konkursy.mscdn.pl/
 
Rok szkolny 2016/2017
Regulamin konkursów przedmiotowych (tutaj)
Harmonogram konkursów przedmiotowych (tutaj)
Projekty programów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 (tutaj)
Rok szkolny 2015/2016
Informacje o konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016 organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (tutaj) oraz aneks dodający język niemiecki (tutaj)
• programy merytoryczne konkursów przedmiotowych
– język polski (tutaj)
– matematyka (tutaj)
– historia (tutaj)
– język angielski (tutaj)
– język niemiecki (tutaj)
– geografia (tutaj)
– fizyka (tutaj)
– chemia (tutaj)
– biologia (tutaj)
– WOS (tutaj)
• regulamin konkursów przedmiotowych (tutaj)
• terminarz konkursów przedmiotowych (tutaj)
Skip to content