Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny w dni robocze w godzinach 7.45-15.45

Obsługa sekretariatu:

Sekretarz Szkoły – p. Joanna Drewnowska
Kierownik gospodarczy – p. Jolanta Koc

Telefon: 25 794 35 01 – Sekretariat
E-mail: sekretariat@sp1.siedlce.pl 

Dokumenty do pobrania:
  1. Podanie o duplikat świadectwa
  2. Podanie o duplikat legitymacji szkolnej/karty rowerowej
  3. Podanie o zwolnienie ucznia/uczennicy z zajęć w-f. ( Podanie wypełnia się tylko w przypadku nieobecności ucznia/cy trwającej powyżej 30 dni. Do podania rodzic załącza zaświadczenie od lekarza. )
  4. Rezygnacja z zajęć WDŻ
  5. Podanie o opinię o uczniu
Ubezpieczenie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2022/2023 objęci są ubezpieczeniem NNW w firmie ubezpieczeniowej InterRisk TU

Numer polisy i szczegóły ubezpieczenia

Polisa w dokumencie PDF  TUTAJ

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus cz. 1, cz. 2

Skip to content