Komunikaty MEN

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN(treść)
Poradnik UODO_Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie(treść)
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online(treść)
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski serdecznie zachęca do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu”(treść)
List pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów xzkół dotyczących wszelkich działań wychowawczych realizowane w różnych formach z udziałem uczniów danej szkoły (treść)
Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów (treść)
List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów (treść)
„BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” (treść)
List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 (treść)
Pismo do dyrektorów szkół – dotyczy: wprowadzania do szkół programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (treść)
Pismo do rad pedagogicznych – dotyczy: wprowadzania do szkół/placówek programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (treść)
Pismo do rodziców – dotyczy: wprowadzania do szkół i placówek programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (treść)
Treść porozumienia z KSOiW NSZZ „Solidarność” (treść)
List Minister Edukacji Narodowej ws. wynagrodzeń nauczycieli (treść)
Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości (treść)