Komunikaty MEN

Treść porozumienia z KSOiW NSZZ „Solidarność” (treść)
List Minister Edukacji Narodowej ws. wynagrodzeń nauczycieli (treść)
Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości (treść)