Komunikaty MEiN

/List Ministra Edukacji i Nauki – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (TUTAJ)
List dotyczący przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Pozbaj Polskę” (TUTAJ)
Kierunki polityki oświatowej państwa 2021/2022 (TUTAJ)
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. (TUTAJ)
Nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (treść)
Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – komunikat MEiN (treść)
Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych(treść)
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN(treść)
Poradnik UODO_Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie(treść)
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online(treść)
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski serdecznie zachęca do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu”(treść)
List pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów xzkół dotyczących wszelkich działań wychowawczych realizowane w różnych formach z udziałem uczniów danej szkoły (treść)
Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów (treść)
List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów (treść)
„BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” (treść)
List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 (treść)
Pismo do dyrektorów szkół – dotyczy: wprowadzania do szkół programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (treść)
Pismo do rad pedagogicznych – dotyczy: wprowadzania do szkół/placówek programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (treść)
Pismo do rodziców – dotyczy: wprowadzania do szkół i placówek programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (treść)
Treść porozumienia z KSOiW NSZZ „Solidarność” (treść)
List Minister Edukacji Narodowej ws. wynagrodzeń nauczycieli (treść)
Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości (treść)

Skip to content