Egzamin ósmoklasisty 2020

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (Aktualizacja z 20 maja 2020 r. tutaj)
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (Aktualizacja z 20 maja 2020 r. tutaj)
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów (tutaj)
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 roku (tutaj)
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2019/2020 (tutaj)
 Więcej informacji o egzaminach znajduje się na stronie CKE
Testy egzaminacyjne z 2019 roku (tutaj)