Trening ewakuacyjny

Dnia 19 września w naszej szkole odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji całego stanu osobowego szkoły. W próbnej ewakuacji wzięło udział 410 uczniów, 20 nauczycieli oraz 17 pracowników administracji i obsługi. Dzięki dobrej współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ewakuacja odbyła się w poszerzonej formule – z użyciem środków pozorujących zadymienie. W czasie treningu zaimprowizowano brak możliwości ewakuacji kilku klas znaną drogą ewakuacyjną. Trzeba było błyskawicznie znaleźć inną drogę wyjścia z budynku. Ćwiczenia nadzorował z-ca dowódcy zmiany st. kpt. mgr inż. Paweł Wiewiórka oraz dyrektor szkoły, p. Magdalena Olszewska-Silna wraz z inspektorem BHP p. Andrzejem Wojtowiczem. Celem próbnej ewakuacji było sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym. Ewakuacja przebiegła sprawnie i skutecznie. Na zakończenie w sali gimnastycznej dla pierwszaków przeprowadzono pogadankę z elementami pokazowymi na temat bezpieczeństwa i pracy strażaka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content