Podręczniki dla uczniów klas I

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 nie kupują podręczników. Szkoła zapewni uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej MEN i innych funduszy. Podręczniki nie będą własnością ucznia. Uczniowie na początku roku szkolnego wypożyczą książki i będą z nich korzystać przez cały rok szkolny, a następnie będą zobowiązani zwrócić je do biblioteki szkolnej.

Rodzice uczniów kupują podręcznik do religii we własnym zakresie. W podręczniku są także zadania do uzupełnienia przez ucznia.

Klasa 1 
tytuł podręcznika: Poznaję Boży świat
autor podręcznika: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
wydawnictwo: Jedność

Skip to content