Pamięci ofiar Katynia

W niedzielę, 7 kwietnia 2013 r., mieszkańcy Siedlec uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej.    W miejscach pamięci złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Po Mszy Świętej odprawionej w intencji pomordowanych odbył się także koncert symfoniczny.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach upamiętnienia ofiar zbrodni, którą na rozkaz Stalina, wiosną 1940 roku popełnili na polskich oficerach funkcjonariusze NKWD. Pod Ścianą Pamięci na kościele pw. św. Stanisława, pod Pomnikiem Sybiraków, Krzyżem Katyńskim na cmentarzu centralnym, a także na mogile 16 działaczy niepodległościowego podziemia zamordowanych wiosną 1945 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Siedlcach złożono kwiaty i zapalono znicze. Na uroczystości zgromadzili się mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz, instytucji, kombatanci i młodzież szkolna. Uroczystość uhonorowały poczty sztandarowe Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, a także IV Liceum Ogólnokształcącego im. Żółkiewskiego. Delegacja uczniów wraz z panią dyrektor Magdaleną Olszewską-Silna i panią wicedyrektor Izabelą Wiśniewską-Mróz złożyła wiązankę kwiatów pod Ścianą Pamięci na kościele pw. św. Stanisława.