4. EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH” POD HASŁEM „WOLONTARIAT”

1.Celem konkursu jest promocja i przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu.
2.Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie ideę wolontariatu.
3.Najlepsze trzy prace konkursowe zostaną wydane przez Pocztę Polską w formie znaczka pocztowego.
4. ETAP SZKOLNY – WYSYŁANIE SKANÓW PRAC DO 25 MAJA 2020R. na adres e-mail: plastykaspnr1@wp.pl .
W drodze głosowania zostaną wyłonione 3 najciekawsze prace, które wezmą udział w etapie ogólnopolskim.
Informacje na temat: wolontariatu, sposobu opracowania znaczka oraz aktualizacje dotyczące konkursu na stronie organizatora: www.oczamimlodych.pl
WYMAGANIA TECHNICZNE (wg organizatora)
1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.
2. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).
3. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:
a. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
b. napisy;
c. podpisy autorów;
d. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.;
e. znaki towarowe, logotypy.
4. Przesłana praca konkursowa musi zawierać:
a. Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB;
b. Nadaj tytuł pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami), lecz nie zamieszczaj go na pracy, ale w formie tekstu dołączonego do maila plastykaspnr1@wp.pl
5. Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać ocenie.
regulamin, zgoda uczestnika, klauzula o ochronie danych osobowych.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie – szkolny koordynator Katarzyna Buzuk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content