Drodzy Trzecioklasiści

Za kilka dni rozpocznie się egzamin gimnazjalny, jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych w Waszym dotychczasowym życiu. Aby umożliwić Wam wykazanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w maksymalnym stopniu, egzamin został podzielony na kilka części.
• We wtorek, 24 kwietnia, rozpoczniecie egzamin od arkusza zawierającego zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie będziecie mieli możliwość pokazania swoich umiejętności posługiwania się językiem polskim.
• Na środę, 25 kwietnia, również przygotowaliśmy dla Was dwa zestawy zadań. Pierwszy będzie zawierał zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Drugi natomiast – zadania z matematyki.
• Czwartek, 26 kwietnia, to dzień języków obcych. Najpierw wszyscy będziecie rozwiązywać zadania z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym, później część z Was przystąpi do ostatniego już etapu egzaminu – testu z języka obcego na poziomie rozszerzonym…
(z treścią całego pisma Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możecie sie zapoznać tutaj)

Skip to content