1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

wyklsold„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie niepodległościowe na skutek braku reakcji aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast demokratycznych wyborów oraz na fakt, iż państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod rządami sowietów, świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich goryczy od komunistycznych władz w postaci tzw. „amnestii”, które okazały się podstępnymi pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa jeszcze raz zademonstrowała wtedy, co są warte jej zobowiązania i przyrzeczenia. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego – tego dnia 1951r. wykonano wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Od 2011r. dzień 1 marca  uroczyście obchodzimy dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Bohaterowie walki o wolną i suwerenną Polskę powrócili na należne im miejsce w historii naszego państwa.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Po raz szósty mieszkańcy Siedlec, 1 marca oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym”. Patronat nad obchodami objął w tym roku prezydent RP Andrzej Duda. Pod pomnikiem V i VI Brygady Wileńskiej Armii Krajowej odczytano apel pamięci, żołnierze oddali salwę honorową, a liczne delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze pamięci. Nasze gimnazjum wraz z pocztem sztandarowym reprezentowała młodzież z kl. 3b z nauczycielami, p. Izabelą Wiśniewską-Mróz, p. Ireneuszem Dyciem oraz dyrektorem szkoły, p. Magdaleną Olszewską-Silną.

Skip to content