Dzień Komisji Edukacji Narodowej

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”
Eliza Orzeszkowa

13 października zapadnie na długo w naszej pamięci. Tego dnia odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, patrona naszej szkoły. Przedstawiciele klas 4-8, między innymi 5a, 5b, 6a czy 7a mieli okazję zaprezentować się na szkolnej scenie. Towarzysząca im dekoracja, muzyka i proza podkreśliły podniosły charakter tej uroczystości. Na sali zgromadziły się delegacje klas, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Na akademii gościliśmy przewodniczącą Rady Rodziców, p. Magdalenę Dołęgę oraz zastępcę przewodniczącej, p. Daniela Ochnika. Pani Małgorzata Rudnicka oraz jej uczniowie uświetnili występ śpiewem, grą na flażoletach oraz na pianinie.
Dyrektor szkoły, pani Magdalena Olszewska-Silna podziękowała nauczycielom za codzienną sumienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Dołęga również złożyła serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom. Zuzanna Pieńkowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz Marcel Jawtoszuk – zastępca przewodniczącej, złożyli życzenia w imieniu uczniów naszej szkoły. Ogłoszono także zwyciężczynię Plebiscytu na Najsympatyczniejszego Nauczyciela – p. Weronikę Paczuską.
Następnie odbyła się część artystyczna, w czasie której uczniowie przybliżyli fakty związane z Patronem Szkoły czyli Komisją Edukacji Narodowej. Została ona powołana w czasach oświecenia uchwałą sejmową 14 października 1773 roku. Powierzono jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa. Członkami Komisji zostali najwybitniejsi ludzie tej epoki: Michał Poniatowski – brat ostatniego króla, Andrzej Zamojski, Andrzej Czartoryski, Ignacy Potocki oraz wielu innych. Byli to ludzie wykształceni, przekonani o konieczności dokonania zmian i przeprowadzenia reformy szkolnictwa. Komisja, słusznie nazwana pierwszym na świecie ministerstwem oświaty, przeprowadziła trudne dzieło zeświecczenia szkolnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o program nauczania. Położyła duży nacisk na nauki ścisłe, na opanowanie języka, historii i geografii narodowej, ograniczając łacinę i usuwając teologię. Dla ukształtowania postawy obywatelskiej wprowadzono „naukę moralną”, rodzaj świeckiej etyki.
Akademię prowadzili: Pola Rzeźnik oraz Dominik Osipowicz z klasy 7a. Uroczystość przygotowały: p. Weronika Paczuska i p. Dorota Alaba-Kosieradzka. Dekorację wykonały: p. Katarzyna Buzuk oraz p. Ewa Sławińska. Oprawa muzyczna: p. Małgorzata Rudnicka. Nad nagłośnieniem czuwał p. Andrzej Wojtowicz i uczniowie z klasy 8a. Dokumentacja fotograficzna, p. Elwira Markowska.

Skip to content