Stypendia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Dnia 18 października w ZSP nr 1 w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród najlepszych są m.in. uczniowie siedleckich szkół – Szkoły Podstawowej nr 1  im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkoły Podstawowej nr 2 im. G. Narutowicza, czy I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa i ZSP nr 2 im. M. Kopernika. Najzdolniejsi mazowieccy uczniowie z subregionu siedleckiego uczą się również w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach, Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, czy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Garwolinie.
Stypendium to kwota prawie 5 tys. zł. Stypendyści za otrzymane środki mogą kupić pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, fachową literaturę, ale też opłacić uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych czy kursach językowych.
Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, podczas wręczania stypendiów powiedziała; „Mamy bardzo zdolną młodzież na Mazowszu”.
Gratulujemy młodym stypendystom: Magdalenie Romanowskiej (opiekun p. Małgorzata Ponikowska)i Piotrowi Kadejowi (opiekun p. Elżbieta Kołtuniak), Rodzicom oraz nauczycielom – opiekunom uczniów. Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymała również Maja Michalak (opiekun p. Urszula Borkowska).